De omgeving

Vlakbij in de buurt

Linkhout, Lummen en de buurt van Azadro biedt verschillende interessante bezienswaardigheden. Hieronder kan je alvast een greep vinden uit de mogelijkheden:


Het Schulensbroek met het Schulensmeer

Schulens meerHet Schulensmeer ontstond in de vroege jaren ’70 toen de intercommunale E 39 op zoek was naar een zandwinningplaats voor de aanleg van het vak Lummen-Aarschot. Op datzelfde moment plande de Landelijke Waterdienst van het Ministerie van Landbouw een wachtbekken in het Schulens Broek. Gelijktijdig werd toen door de Landelijke Waterdienst van het Ministerie van landbouw een wachtbekken gepland in het Schulens Broek. Samenspraak tussen de betrokken diensten had als gevolg dat elders landbouwgronden werden gespaard aangezien de gronden van het binnenbekken zouden worden ontzand, zodanig dat slechts op één plaats gronden aan de landbouwers werden onttrokken. Het creëren van een proefbekken had een tweeledig doel: enerzijds zandwinning anderzijds beheersing van de Demer

Het Schulens broek ligt in het samenvloeiingsgebied van de Demer, de Herk en de Gete. Het broek wordt gekenmerkt door uitgestrekte, natte graslanden en is tot ver in het buitenland vermaard voor zijn vogelrijkdom.

Wandelen in het Schulens broek is elke keer opnieuw een plezier. De drukke bezigheden van de grutto, de acrobatie van de kievit, de zang van de blauwborst … zijn voor elke natuurliefhebber een boeiende belevenis.

Het is dankzij de weidevogels dat het Schulensbroek nationaal en internationaal erkenning en faam heeft verworven.
De dynamiek van rivieren heeft het Schulensbroek gevormd. De jaarlijkse overstromingen, de rivierafzettingen, de afwisseling van lage en hoger gelegen gronden en de jaarlijkse evolutie van zeer nat in de winter en het voorjaar naar kurkdroog in de zomer zorgen voor een enorme dynamiek en diversiteit in het gebied. Deze bijzondere waterhuishouding in het Schulensbroek zorgt voor een grote plantenrijkdom in weiden en sloten. Niet alleen de weidevogels profiteren van de vochtige weilanden en vele beekjes, vele andere dieren vinden dankzij het overvloedig aanwezige water een ideale thuis in het Schulensbroek.

In dit broekgebied is de grootste waterplas van Vlaanderen gelegen: het Schulensmeer. Je kan er de volgende sporten beoefenen: surfen, zeilen, kajak, mountainbike en beachvolley.

http://www.schulens-meer.be/

Terug naar boven


Domein de Duizendjarige Eik

Duizendjarige eikReeds bij de Druïden en de Kelten was de eik een heilige boom.
Lummen bezit op het grondgebied Mellaer 3 mooie exemplaren:
  • de oude eik (ca. 1700 jaar oud en met een stamomtrek van 6,40m)
  • de “zoon”, (fiere inlandse eik ca. 350 jaar oud).
  • en de ‘kleinzoon’, een jonge eik die bij de milleniumwissel 2000-2001 geplant werd.

In lang vervlogen tijden werd er onder deze bomen recht gesproken. De omliggende velden kregen de naam “Het Verbrand”, omdat ter dood veroordeelden hier ofwel levend, ofwel na onthoofding of na ophanging werden verbrand.

Op 8 maart 1940 werd de duizendjarige eik door Monumenten en Landschappen geklasseerd.

In september 1973 ging de gemeente Lummen dan over tot de aankoop van de percelen waarop de beide eiken zich bevinden.

In 1984 werd het “Domein Duizendjarige Eik” officieel geopend.

http://www.duizendjarigeeik.be/

Terug naar boven